Patrimoni arqueològic

Imprimeix
Categoria: Sin categoría
Es va publicar el dilluns, 03 novembre 2014


PATRIMONI ARQUEOLÒGIC: Formen part d'aquesta categoria patrimonial els béns mobles o immobles de caràcter històric, susceptibles de ser estudiats amb metodologia arqueològica, hagen sigut o no humats, i tant si es troben en la superfície com en el subsòl.

A Quart, a data d'avui, només comptem amb un jaciment romà catalogat i el conjunt de refugis antiaeris que es van excavar durant la guerra civil.
 

És una vil·la romana de cronologia baix imperial (segles III-IV dC), que es localitza en el marge esquerre del Barranc de Xiva. El jaciment va ser localitzat en superfície, on es van documentar restes de ceràmica romana comuna i terra sigillata; i es troba catalogat en la base de dades de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura.


Durant l'estiu de 1938 Quart de Poblet va posar en marxa la seua Junta de Defensa Local i la construcció de refugis antiaeris per a fer front als bombardejos que assolaven València i els seus voltants. Es tracta de galeries excavades directament en el terreny, amb més d'un accés mitjançant rampa i d'una profunditat mitjana de més de 6 metres sota la superfície. Alguns conservaven bancs correguts en les parets, fornícules, rampa d'accés amb esglaons o restes de la porta d'accés construïda amb rajola.

Un recent estudi ha documentat 17 refugis, localitzats en: Avinguda St. Onofre, carrer Baró de Càrcer, Carrer Gerardo Paadín, Carrer Ciril Amorós, Carrer Jordi de St. Jordi, Carrer L'Amistat, Carrer 1er de Maig, Carrer Pizarro, Carrer Sagunt, Carrer dels Síndics, Plaça de la Creu, Plaça de l'Església, Plaça Sant Isidre, Plaça Valldecabres, Plaça Pinzon; Plaça del País Valencià, Refugi Obres Públiques.

Encara que l'únic que es conserva íntegrament i permet el seu accés (encara que no està obert al públic) és el de la Plaça de la Creu.

Refugio antiaéreo Plaza de la CruzRefugi antiaeri Plaça de la Creu, Quart de Poblet