Consell de Cultura

Imprimeix
Categoria: Sin categoría
Es va publicar el dilluns, 18 agost 2014El Consell Assessor de Cultura és l’òrgan consultiu de participació, planificació i debat de tots els assumptes relacionats amb consell culturala cultura a l’àmbit municipal. Es reunix trimestralment i està constituït per representants de les diferents associacions culturals; dos representants del centre ocupacional i dos del centre de convivència. Veïns de rellevància cultural, un empleat municipal, la regidora de Cultura, Cristina Mora, i l'alcaldesa, Carmen Martínez, completen el Consell.

Les seues propostes són remeses als organismes municipals corresponents, que estudien la possibilitat de dur-les a la pràctica..

Les funcions del consell són informar, assessorar i sugerir sobre les qüestions culturals que en opinió del Consell i/o del Ajuntament siguen d’interés. També establix i manté relació amb altres organismes de caràcter nacional e internacional amb objectius similars. A més, media en els conflictes que sorgisquen entre l’Ajuntament i qualsevol entitat cultural sempre que es solicite, tal i com s'arreplega en el REGLAMENT VIGENT.Els membres del Consell Assessor de Cultura són: